İnsan Kaynakları | Grand Elbistan Park Hotel

Otelimiz ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimi; gelişim potansiyeli yüksek, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, kuruluş ve topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak kişiler arasından eşit fırsat ilkesi gözetilerek yapılır.

  • İnsan kaynağımız rekabet üstünlüğü sağlayan temel unsurumuzdur.
  • Her çalışanımızın kurumumuzun ortak değerlerine sahip olmasını bekleriz.
  • Kurumumuzun Elbistan’da çalışmak için özellikle tercih edilen bir kurum olmasını amaçlarız.
  • Çalışanlarımızın beklentileri ile kurum beklentilerini dengeleriz.
  • Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz.
  • Başarı ve yüksek performansı değerlendirir ve teşvik ederiz.
  • Her çalışanımızın işinin, her yöneticimizin de otelimizin sahibi olmasını bekleriz.
  • İnsan kaynakları yönetiminde yenilikleri izler, kurum ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirerek uygularız.

ayrac4

Paylaş